Skip to main content

Vår processmodell

Med C4lifes agila och iterativa processmodell får du snabba och ”intelligenta” beslutsunderlag föroptimerade resultat!

Vår processmodell, Now, Plan, Action och Result, genomförs kvartalsvis och såväl individ som organisation får snabba beslutsunderlag att navigera efter och maximera HIPI och SROI.

Happy In Life & Living

Happy in Life levererar C4life´s koncept för arbetsintegration, kompetensförsörjning, jobb och Happy living, bostäder, betydligt smartare, snabbare och effektivare. Än den gamla tidens metoder. Vi garanterar arbetsintegration till kommunerna och kompetensförsörjning till arbetsgivare och jobb till individerna med HÖGST ett år av arbetsintegrations- och kompetensförsörjninginsatser!