För ökade vinster i hälsa och ekonomi

Med Coaching4Life får ditt företag rätt verktyg i matchen för ökat fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande hos er personal. Det i sin tur leder till ekonomiska vinster när effektiviteten och frisknärvaron ökar. Vi hjälper er att kartlägga, planera, föreslå övergripande och individuella åtgärder samt mäta effekten, något vi gör med vår unika tjänst SROI – Sustainable Return on Investment. Allt sker i vårt digitala verktyg där du även kan följa framstegen och se hur era investeringar ger avkastning i form av ökat välbefinnande hos individen och mer pengar åt organisationen.

För ökade vinster i hälsa och ekonomi

Med Coaching4Life får ditt företag rätt verktyg i matchen för ökat fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande hos er personal. Det i sin tur leder till ekonomiska vinster när effektiviteten och frisknärvaron ökar. Vi hjälper er att kartlägga, planera, föreslå övergripande och individuella åtgärder samt mäta effekten, något vi gör med vår unika tjänst SROI – Sustainable Return on Investment. Allt sker i vårt digitala verktyg där du även kan följa framstegen och se hur era investeringar ger avkastning i form av ökat välbefinnande hos individen och mer pengar åt organisationen.

SROI - SUSTAINABLE RETURN OF INVESTMENT
Innovativ hälsoutveckling och kompetensförsörjning
med hållbara resultat

Analys - C4now
Ta kontroll och få effekt av era hälso- och kompetensförsörjningsinvesteringar med C4now. Visste du att många företag och organisationer investerar i sina medarbetares hälsa och arbetsintegration utan att veta vad resultatet blir? För att veta var resultatet blir behöver vi ta reda på nuläget!

 

Hälsoplanering - C4plan
Framgången ligger i planeringen. Du som väljer att arbeta med tillsammans med oss på C4Life får tillgång till ett planeringsverktyg som hjälper dig och dina medarbetare att sätta mål och planera dina framgångar.

 

Aktiviteter - C4action
Mycket snack och lite verkstad leder ingen vart, utan det är genom handling resultat uppnås. För att uppnå er organisations optimala prestationshälsa och kompetensförsörjning och få effekt på satsningen arbetar vi med åtgärder inom våra fyra träningsområden. Lifetraining med med glädje-, mental-, kost- och fysisk träning, Worktraining and Businesstraining.

 

Utvärdering - C4result
Det finns inga misslyckanden när det gäller din organisations och dina medarbetares hälsoutveckling och arbetsitegration. Det finns feedback, resultat och säkerligen förbättringspotential. C4result ger svar på vilken effekt era åtgärder och aktiviteter har på utvecklingen av hälsan och de ekonomiska resultaten: Health & Integration Perfomance Index och Sustainable Return on Investment

 

Kontakt

C4L Sverige AB
Kobbegårdsvägen 7
436 34 Askim

 

031-763 20 10
info@c4life.se

Sociala media