Skip to main content

Home 1

 • För hållbara resultat i
  välbefinnande,
  arbetsintegration och
  kompetensförsörjning
  C4life: Community, Coaching, Coworking, Coliving
 • Få koll på hur ni
  investerar i era
  viktigaste resurser!
  Människorna.
 • Sustainable Return
  Of Investment och
  Hållbarhetsmålen
  X – Sänkningar av ohälsokostnader,
  kompetensförsörjning och arbetsintegration
  Y – Förbättrad effektivitet/ökat
  produktionsvärde
  Z – Hållbarhetsmål och värdet av dessa
  I  – Investering i välbefinnande &
  arbetsintegrationsaktiviteter
 • Redo för att
  skapa resultat?

  C4life ger er verktyg:
  - Community
  - Coaching
  - Coworking
  - Coliving

  Projekt: Happy Life & Living ››

Vår affärsidé

Med hjälp av stora mängder målgruppsdata, agila produkt- och affärsutvecklare med spetskompetens inom ”life-, work- & businesscoachning”, skapar C4life, intelligenta verktyg, för arbetsintegration och kompetensförsörjning som ger våra kunder optimerad effekt på varje investerad krona i människan som resurs, med begränsad vinstutdelning till förmån för hållbarhet och samhällsnytta.

Så här går det till:

En kort sammanfattning av C4lifes
koncept & verktyg

Vår vision

Tillsammans – individer, organisationer och samhällen – bli bäst FÖR världen på att skapa och leverera jobb och bostäder, arbetsintegration och kompetens-försörjning med hållbara resultat, ökat välbefinnande och ekonomisk tillväxt.

December 2021 är C4life konceptet grund för en mätstandard och SROI-analys: HIPI och är ett strategiskt verktyg för SKL och Svenskt näringsliv.

Kontakta oss

Ring oss på 073-439 95 56 eller skicka oss ett meddelande nedan:

Happy In Life & Living

Happy in Life levererar C4life´s koncept för arbetsintegration, kompetensförsörjning, jobb och Happy living, bostäder, betydligt smartare, snabbare och effektivare. Än den gamla tidens metoder. Vi garanterar arbetsintegration till kommunerna och kompetensförsörjning till arbetsgivare och jobb till individerna med HÖGST ett år av arbetsintegrations- och kompetensförsörjninginsatser!